Föreläsning i framgångsrikt bemötande

-för vård och omsorg

Mats Danielssons, föreläsare sedan 18 år,  distriktssköterska, företagare och bemötandeexpert ger er en uppskattad föreläsning för dig inom vård och omsorg.  Mats är en föreläsare med vårdens och omsorgens behov i ryggmärgen.

En tankeväckande föreläsning som framförs med insikter, aha-upplevelser och igenkännande skratt. Den här för vård- och omsorg anpassade föreläsningen utgår från verksamheten och verkligheten utifrån Mats långa erfarenhet av vård. Den vänder sig till verksamhet från hemtjänst och hemsjukvård till vårdavdelningar eller vårdcentraler. Alla som möter människor. Föreläsningen tar ett underhållande avstamp i hur du uppfattas positiv, glad, intresserad och artig.

Upplägget är förankrat i vårdens behov med en humoristisk, inspirerande, entusiasmerade inriktning som i delar utmanar dig eller arbetsplatsen att fundera på bemötandet. Om internt och externt bemötande (mellan kollegor, patienter och anhöriga) som får en betydelse först när det sätts i ett sammanhang, görs begripligt och tillämpas med insikt. När ni bokar går vi igenom upplägget, skräddarsyr och synliggör i mesta möjliga mån utifrån de behov ni önskar få betonade.

Konsten att få människor omkring dig att trivas. I föreläsningen blandas erfarenheter och fakta med träffsäkra exempel från verkligheten som får medarbetarna att känna igen sig. Ändå, bakom de utlovade skratten finns ett allvar som medvetandegör och inspirerar till att reflektera över sitt och andras bemötande. Lyssna på en föreläsning som handlar om bemötandets – eller bristen på bemötandets – betydelse.

Efter föreläsningen har ni fem verktyg till framgångsrikt bemötande som får människor omkring er att trivas.
Läs gärna vad publiken tycker.

Tid: Kan anpassas. Allt från någon timme till 6 timmar med workshop.
3 timmar rekommenderas, vilket inkluderar paus på 20-30 minuter.  Det ger tillfälle för reflektion, diskussion och några övningar.

Arvode: begär offert

Välkommen med din förfrågan!

 

 

Vill du veta mer eller boka?