Warning: Undefined array key "full" in /home/etikettblogg/matsdanielsson.se/wp-content/themes/matsdanielsson/blocktyp-halften_halften.php on line 11

Föreläsning med Mats Danielsson – en digital upplevelse

Inspirerande, roliga och ändå fullt allvarliga föreläsningar med en digital lösning!

  • Föreläsningar kan ske digitalt, men då i en kortare variant. Max ca 1,5 tim.
  • Erfarenheten visar att deltagarna har ofta svårare att hålla fokus digitalt mer än någon timme eller två.
  • Du får en länk –  enkelt, bara logga in.
  • Vi har egen studio och föreläser gärna via Teams eller Zoom.
  • Vi har egna kameror, ljud och ljus
  • Även andra digitala lösningar i av uppdragsgivaren i anvisad studio.
  • Arvodet är detsamma som vid en föreläsning på plats. Se respektive föreläsning.

Läs mer Förfrågan